Narzędzia

Mapa rodziny

JAKIE SPEŁNIA ZADANIE?
Narzędzie zostało zaprojektowane do rozwijania funkcji
orientacji w rzeczywistości; pozwala trenować informacje
dotyczące rodziny Seniora oraz pomaga w budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Z CZEGO SIĘ SKŁADA?
Z planszy o formacie A3 lub większej, na której znajdują się
zdjęcia Seniora oraz jego rodziny i przyjaciół.