Narzędzia

Ale Jaja

JAKIE SPEŁNIA ZADANIE?
Narzędzie zostało zaprojektowane do rozwijania funkcji
wykonawczych; pozwala trenować planowanie, organizację
działań, zdolność do uczenia się procedury poznawczej,
zdolność do tworzenia strategii działań, kontrolę poznawczą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Senior może ćwiczyćsamodzielnie lub z opiekunem.


Z CZEGO SIĘ SKŁADA?
Z trzech zestawów zadań o łatwym, średnim
i zaawansowanym stopniu trudności.